Μουσική 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

  Η εκμάθηση της μουσικής μπορεί να αρχίσει σε οποιαδήποτε ηλικία. Είναι αποδεδειγμένο ότι η μουσική επιδρά ευεργετικά στον εγκέφαλο και την συμπεριφορά των παιδιών ήδη από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους.