Η Ωραία Κοιμωμένη - 26 Μαΐου 2016


 
 

Από την παράσταση "Η Ωραία Κοιμωμένη"
στις 26 Μαΐου 2016 στο Βασιλικό Θέταρο.