10 Χρόνια Χορωδείο - Η μουσική και ο χορός θυμούνται - 3 Ιουνίου 2018


 
 

Παράσταση και εορτασμός των 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Μουσικής και Χορού "Χορωδείο" στο Βασιλικό Θέατρο στις 3 Ιουνίου 2018. Η παράσταση αποτέλεσε συνάμα ανασκόπηση στην πορεία της σχολής από την αρχή της λειτουργίας της έως σήμερα.