Χορωδείο Talent Show - 28 Μαΐου 2022


 
 

Παράσταση της Σχολής Μουσικής και Χορού "Χορωδείο" στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Κρατικό Θέατρο) στις 28 Μαΐου 2022.